| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Esimerkkejä opetuskäytöstä

Page history last edited by PBworks 15 years, 6 months ago

Mihin opettaja voi käyttää blogia?

 

Blogien sovelluksilla ovat vain mielikuvitus ja (työ)aika rajoina. Blogi voi olla opettajan käytössä:

 • opettajuuteen kasvamisen väline, itsereflektion paikka, oppimispäiväkirja >> Janne Cederberg: Matikan ja tietotekniikan opettajaksi kasvamassa
 • työpäiväkirja, suunnittelun ja ajatusten järjestämisen väline >> Markku Soikkeli: Mitä lehtori tekee? Ei enää toimi
 • usean opettajan (tutkijan) työtila, ajatusten kehittelemisen ja ideoitten jakamisen paikka >> FLOSSE Posse
 • varaventtiili, tuntojen tulkki >> (open)Elämä
 • tila, jossa voi opettajan virkaminän ohi olla ihminen ihmiselle >> opettajakouluttajan päiväkirja
 • keino luoda omaa verkkoyhteisöä, tavoittaa kollegoita ja hengenheimolaisia >> Luokanopettajille: Mehiläisen surinoita
 • ohjauksen väline >> Filosofian tuutorointisivu
 • tiedottamiskanava >> Vanha, ei enää käytössä: Opon Sanomat

   

 • hyvän aineiston varasto, linkkiliiteri, verkkoaarteiden kokoelma
 • opetuksen toteuttamisen väline (oppituntitehtävä, projektitehtävä, tutkimustehtävä, keskustelutehtävä, koko kurssin tapahtumapaikka) >> Verkkojulkaisemisen kurssi Valtiotieteellinen tiedekunta, TVT-opetus, syksy 2004
 • väline, jolla opiskelijat tuottavat kurssityönsä >> Open ohjaamo: Markkinointikurssin ohjausblogi (Heikki Honkala), josta linkkejä opiskelijoitten blogitehtäviin
 • paikka koulujen väliselle yhteistyölle (myös yli maarajojen)

 

 

Jere Majava: Henkilökohtaiset weblogit opetuksessa

 

Jere Majava on Suomen yliopistomaailmassa eturivin uranuurtaja blogien opetuskäyttön tutkimuksessa ja sovelluksissa (mm. Helsingin yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan Lokari-blogit ja opetussovellukset). Hänen artikkelinsa Piirtoheitin verkkolehdessä no 2: 1/2005 kannattaa lukea. Juttu alkaa lausein:

 

Kohti avointa oppimista: Henkilökohtaiset weblogit opetuksessa: "Weblogit soveltuvat vuorovaikutteisena ja joustavan välineenä hyvin monenlaiseen opetuskäyttöön. Vaikka 'blogit' ovatkin välineenä melko yksinkertaisia, niiden soveltamiselle opetukseen ei ole olemassa yhtä valmista mallia. Weblogien opetuskäytössä ei siten voi olla kyse suoraviivaisesta käyttöön ottamisesta, vaan blogien käyttö joudutaan suunnittelemaan tapauskohtaisesti. Blogeihin vasta tutustuvalle opettajalle voi olla epäselvää, miten soveltaa blogeja omassa opetuksessa ja minkä tyyppiseen opetukseen blogit parhaiten soveltuvat."

 

Blogit ja oppiminen - lisää tietoa

 

>> Educause Review: Educational Blogging (Stephen Downes, September/October 2004

Volume 39, Number 5)

>> HY/Opetusteknologiakeskus: Jere Majava tutkii ja tiedottaa blogeista, ks. esim. hänen blogimerkintänsä 23.5.2006, sisältää hyvän Power Point -esityksen aiheesta Blogit opetuksessa

>> Piirtoheitin-verkkolehden bloginumero 1/2005

>> Raimo Parikan verkkopedaseuranta

>> The Educated Blogger Using weblogs to promote literacy in the classroom by David Huffaker.

>> Centred Communication: Weblogs and aggregation in the organisation, James Farmer - Deakin University, kevät 2006.

 

Anne Rongas

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.