| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Annen virtuaaliluento aiheesta

Page history last edited by PBworks 17 years, 10 months ago

Virtuaaliluentoja sosiaalisesta webistä

 

Diaesityksen näkyminen vaatii Flash Playerin. Latautuminen saattaa kestää hetken. Voit pysäyttää kuvan ja säätää sen nopeutta vasemman alalaidan painikkeilla. Kuva pysähtyy myös, kun viet hiiren sen päälle.

 

Klikkaamalla diaa, pääset Flickr-kuvanjakopalveluun. Voit halutessasi käyttää kuvia CC-linsenssin määrittämällä tavalla eli ei-kaupalliseen käyttöön, lähde mainittava.

 

Blogien opetuskäyttö Power Point -kalvot 5.5.2006.

 

Sosiaalinen web Power Point -kalvot 3.5.2006

 

Anne Rongas

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.