| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Annen virtuaaliluento aiheesta

Page history last edited by PBworks 14 years, 9 months ago

Virtuaaliluentoja sosiaalisesta webistä

 

Diaesityksen näkyminen vaatii Flash Playerin. Latautuminen saattaa kestää hetken. Voit pysäyttää kuvan ja säätää sen nopeutta vasemman alalaidan painikkeilla. Kuva pysähtyy myös, kun viet hiiren sen päälle.

 

Klikkaamalla diaa, pääset Flickr-kuvanjakopalveluun. Voit halutessasi käyttää kuvia CC-linsenssin määrittämällä tavalla eli ei-kaupalliseen käyttöön, lähde mainittava.

 

Blogien opetuskäyttö Power Point -kalvot 5.5.2006.

 

Sosiaalinen web Power Point -kalvot 3.5.2006

 

Anne Rongas

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.